מיזוגים ורכישות במונחים עסקיים

מיזוגים ורכישות מאפשרים למנהיגי החברה לקבל גישה לנכסים חדשים, לשפר את הישגיה הגיאוגרפיים ולפרוץ לשווקים חדשים. עם זאת, לעתים קרובות לא משתמשים בהון העצמי של...