מהו ניהול סיכונים?

ניהול סיכונים הוא תהליך הכרה, הבנה ושליטה על כל סכנות אפשריות העלולות לשבש את הפרויקט שלך. זה עוזר לשמור על מסודר ובמסלול תוך הבטחת שהכל...