Loading . . .
תוכנית עסקית לחברות

תוכנית עסקית לחברות

בנוסף לסיכום המנהלי, תוכניות עסקיות צריכות לכלול ניתוח פיננסי מפורט. סעיף זה צריך לכלול נתונים מניתוח ומחקר של תעשיית החברה, ותחרות. זה צריך לכלול גם תחזיות והנחות של מגמות שוק עתידיות. אנשים מבחוץ יחפשו ראיות לכך שהתחזיות שלך מבוססות על נתונים היסטוריים והן מדויקות. בנוסף, הוא גם צריך לפרט איך אתה מתכנן למשוך ולשמור עובדים ולקוחות. זה יהפוך את התוכנית שלך ליותר משכנעת.

החלק הראשון בתוכנית העסקית שלך צריך לכלול סקירת שוק, הכוללת סקירה של המוצר או השירות. סעיף השוק אמור לכלול מידע על לקוחות פוטנציאליים וניתוח התחרות. החלק הפיננסי צריך להכיל הצהרת הכנסה, הצהרת תזרים מזומנים ומאזן. ייתכן שתזדקק לסיוע של רואה חשבון או שתשתמש בתוכנת גיליון אלקטרוני כדי ליצור את הסעיף הזה. תוכנית עסקית צריכה גם סיכום מנהלי, עמוד שער ושולחן תוכן.

החלק השני בתוכנית עסקית הוא הניתוח התחרותי. תמיד יש תחרות בכל שוק, לא משנה אם המוצר שלך הוא חנות מקוונת או חנות לבנים ומרגמות. בתוכנית העסקית שלך, אתה חייב לתאר את המתחרים הישירים שלך ולהסביר מה מבדיל אותך מהם. חברת תכשיטים עשויה לבדל את עצמה ממתחריה על ידי תרומת רווחים לצדקה או העברת החסכונות ללקוחות.

ניתוח שוק צריך לכלול מידע על לקוח היעד שלך ומתחרים. יש לתאר את המבנה הארגוני של הארגון שלך. בשלב הבא, אתה צריך לתאר את דרישות האיוש שלך, יחסים עם ספקים וספקים, ואיך אתה מתכנן לקצץ בעלויות. אולי תרצה לשכור מקצוען שיעזור לך עם החלק הזה. החלק האחרון בתוכנית שלך צריך לכלול שולחן ועמוד שער. כלל את מטרותיך, מטרותיך ואסטרטגיות להצלחה.

החזון והרעיונות של המייסדים צריכים להנחות תוכנית עסקית. בקיצור, תוכנית עסקית צריכה לענות על שתי שאלות בסיסיות: למה אתה בעסקים ומה אתה מציע. זה צריך לזהות בבירור נקודת המכירה הייחודית שלך ולהסביר למה אתה השקעה טובה. היא צריכה להתייחס גם להיבטים הבלתי מוחשיים והמוחשיים של העסק. אם אינך בטוח כיצד לכתוב תוכנית עסקית, תן דעתך לקווים המנחים הבאים: ‏

תוכנית עסקית טובה כוללת חלקים על המוצרים והשירותים של החברה. סעיף זה מסביר את הבעיה שהעסק יפתור ואת הפתרון שיציע. סעיף זה צריך לכלול גם ניתוח שוק. חשוב לסקור את הנוף התחרותי של התעשייה והתחרות כדי להבטיח שהעסק שלך יהיה בעמדה להתבלט מהמנוחה. תכנית עסקית לא צריכה להיות ארוכה מדי, למרות חשיבותה.

ההקדמה אמורה להכיל את חזון החברה ואת מצבה הנוכחי. תוכנית עסקית כתובה היטב צריכה לכלול גם רשימה של מתחרים. יש לציין גם את סוגי המתחרים ואת המוצרים ו/או השירותים. תכנית עסקית צריכה להיות כתובה היטב ומקיפה. זה צריך להיות מבנה ברור ותמציתי. זה צריך להיות לא יותר מ 15 עד 20 עמודים, עם נספח נפרד עבור מסמכים אחרים. זה צריך לכלול פרטים על המוצר והמתחרים.

כל תוכנית עסקית צריכה לכלול סעיף פיננסי. זה צריך לכלול גם את הכספים הצפויים וגם הנוכחיים של חברה. זה צריך לכלול גם מידע על השוק. תוכנית עסקית כתובה היטב תפרט את שוק היעד ותחרות על המוצרים או השירותים שהחברה תציע. התוכנית אמורה לתאר את שוק היעד של החברה, כמו גם את הנוף התחרותי. זה צריך לכלול דמוגרפיה, התנהגויות ומידע גיאוגרפי על הלקוחות האלה.

הצהרת משימה צריכה להיות כלולה בתוכנית עסקית. היא צריכה לכלול גם מידע על המוצרים או השירותים של החברה. היא צריכה לכלול את הבעיות שהעסק יטפל בהן ואת הפתרונות שהוא יספק. היא אמורה לכלול מידע על המבנה החוקי של החברה ועל הבעלות עליה, על ההיסטוריה ועל מיקומה. אם למוצרים או שירותים של החברה יש פטנט, זה צריך להיות רשום. אחרת, פטנטים, זכויות יוצרים וסימנים מסחריים לא יועילו.

פרטים נוספים: תוכנית עסקית לחברות, ירון לוי

Previous post How to Manage a Car Fleet With Digital Solutions for Car Fleet Management
Next post ליווי עסקי