Loading . . .
שירותי PMO ו – EPMO

שירותי PMO ו – EPMO

אם אתם רוצים לייעל את תהליכי ניהול הפרויקט שלכם, שירותי PMO ואפמו יכולים לעזור לכם לעשות את זה. PMO היא חלק מיוזמות אסטרטגיות גדולות יותר המסייעות לחברה להשיג את מטרותיה העסקיות. הם מבטיחים כי הפרויקטים יהיו מיושרים עם מטרות החברה ויעדים מחלקתיים, ומתאמים תקשורת בין החלקים השונים של מעגל החיים של הפרויקט. אבל מה זה אפמו ואיך זה עובד? מה היתרונות?

EPMO אינה מדווחת ל-IT ובמקום זאת היא מדווחת לראשי התפעול, המוצר או הקצין הדיגיטלי של החברה. אחריותה העיקרית היא לנהל את כל העבודה הממומנת במסגרת ארגון או חטיבה, כולל פרויקטים של משאבי אנוש, שינויים דיגיטליים, תקציבי מוצרים ועוד. כדי להצליח, EPMO צריך להיות מיומן באיחוד בקשות עסקיות עם טכנולוגיה. תפקיד ה-EPMO דורש מיומנות וניסיון רבים. אך לא קל למלא תפקיד זה.

בנוסף למתן שירותי PMO, ארגונים אלה גם מספקים הכשרה והסמכה למנהלי פרויקטים. הם משמשים כמקור סמכותי לידע ולמנהלים הטובים ביותר בניהול פרויקטים, והם מדריכים ומאמנים צוותי פרויקטים בתכנון פרויקט וביצוע. במקרים רבים, PMO הוא במידה רבה עצמאי ומשתמש בכלים וגליונות אלקטרוניים. הם גם חסרים יישור אסטרטגי והם לא מסוגלים לספק מקור מרכזי אחד של נתונים הקשורים באמת.

ה-EPMO הוא המרכז האסטרטגי של ארגון, וחברי הצוות הפועלים בו חייבים להיות בעלי הכישורים המתאימים כדי לספק את התוצאות. זה מנכ "ל ראשי ומנהלים בכירים שקבעו את התרבות בארגון, אז זה הכרחי שיש להם קנייה מלאה כדי להבטיח את ההצלחה של פעילויות PMO. EPMO מעניקה למקבלי ההחלטות האלה ראות מרכזית ודוחפת את האג 'נדה של PMO, היבט קריטי בפעילויות PMO.

לעומת זאת, ה-EPMO הוא פונקציה אסטרטגית הפועלת בשיתוף עם מנהלים בארגון. יחידה זו מספקת הדרכה ותהליכים סטנדרטיים כדי להבטיח שהפרויקטים יהיו מיושרים עם מטרות הארגון. שירותים אלה גם מספקים הדרכה לכל החברה ופרקטיקות טובות לניהול תיקי פרויקטים. על פי מחקר של PMI, EPMOs משפרים את דיווחי הפורטפוליו ואת שירותי היישור האסטרטגי בכמעט 20%. והם משפרים את יישור הפרויקט עם יעדים אסטרטגיים בכמעט 10%.

ה-EPMO מסייע לחברה לנהל את תיק ההשקעות הגדל שלה על ידי כך שהיא מאחדת את מנהלי הפרוייקטים מקבוצת PMO ומביאה אותם תחת מטרייה אחת. הארגון גם מספק לניהול בכיר מבט ברמה של הארגון, אשר מונע שכפול של המאמצים ומפחית את הסבירות לפרויקטים כושלים. EPMOs גם משלבים מיומנויות חשבונאיות וניתוחים, ועוזרים לארגונים לקבוע סטנדרטים גבוהים יותר של ניהול פרויקטים. אתה אפילו יכול למנף את ה-EPMO כדי לפקח על הפרויקטים של החברה שלך.

EPMOs נעשים פופולריים יותר משום שהם עוזרים לארגונים לנהל את הפרויקטים שלהם וליישר אותם עם מטרות החברה. הם גם מספקים הדרכה על בחירת פרויקטים, אישור, ביצוע ומשלוח. הם עוזרים לעסקים להגיע ליעדי החברה שלהם ולהישאר בתוך התקציב. הם גם תומכים במנהלי פרויקטים עם המשאבים שהם צריכים כדי להשלים את עבודתם. אם ברצונך למנף PMO בארגון שלך, לבדוק המדריך שלנו PMOS. אתה תגלה שהם השקעה בעלת ערך.

ההבדל בין PMO ל-EPMOS הוא בהיקף ובאחריות. PMO מפקח על פרויקט אחד או פרויקטים מרובים. תחומי האחריות שלה כוללים שיתוף פעולה בין הנהלה וצוותי פרויקט, ניטור פריון, מעקב אחר תוצאות, והאצלת משימות פרויקט. שני סוגי האיגוד מתמקדים בפרויקטים בתיקים שלהם, בעוד שמנהלי EPMO מנהלים את הפרויקטים של החברה בכללותם. פונקציות ה-EPMO הן בדרך כלל ברמה של ניהול פרויקטים, ומנהלים בכירים ומנהלים מפקחים על התהליך כולו.

משרד ניהול פרויקטים (באנגלית: Project Management Office, בראשי תיבות: PMO) הוא חלק מהאסטרטגיה העסקית של החברה. מטרתה העיקרית היא לקבוע תקן לביצוע פרויקטים ולפתח מדדים המבוססים על יעילות ניהול פרויקטים. פעילויותיה כוללות בחירת פרויקטים עם התאמה למטרות עסקיות והגדרת ההתנהלות הטובה ביותר בניהול פרויקטים. היא גם מדווחת על מצבם של פרויקטים פעילים להעלאת החלטות אסטרטגיות. PMO שימשו במקור בפרויקטי חקלאות, אך מאז הם התפתחו לחלק חיוני בכל חברה מבוססת פרוייקטים.

פרטים נוספים: https://www.shaar-pm.com/

Previous post כיצד לבחור חברת שליחים מומלצת?
Next post מדוע לקנות נכס בפורטוגל?